Ano ba yung feeling? Yung hindi ako puro “Kaya ko naman, kahit ako lang mag-isa.”, o yung “Kaya ko naman kahit wala sila.” Ano ba yung feeling na ganap yung saya? Yung talagang masaya lang, na alam mong may tatakbuhan ka, yung magsstay kahit gaanong kahirap?

Ayos na yung araw araw akong nabuhay na alam kong kaya ko kahit gaanong kabigat yung dinadaanan ko. Oo, kaya ko, through faith and guidance, kayang kaya ko. Pero ano ba yung feeling na may kasama ka? Yung alam yung nangyayari sa’yo. Yung handang sumabay sa landas na nilalakad mo? Siguro mas magaan ano? Siguro kahit gaanong kahirap, kahit gaanong kalungkot, laging gumagaan kahit paano kase alam mong may taong magsstick sa’yo at sasabayan ka.

Pero puro na lang ba ako siguro? Ano ba yung feeling? Sana naman, dumating yung araw, na hindi na lang ako puro “Kaya ko naman nang ako lang mag-isa.” Sana dumating naman yung araw na sasabihin ko rin na, “Bute na lang, dumating siya.”

Published by

Jnnpld

Hi, I'm j, 21 years of age. I am a fresh graduate of architecture. I want to explore life to the fullest. And if you want to talk to me, please do. jannapalad@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s